Ewidencja VAT

  • Prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT;
  • Bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT;
  • Sporządzanie deklaracji VAT;
  • Przygotowywanie przelewów na podatek VAT;
  • Zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE;
  • Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT;
  • Doradztwo podatkowe dotyczące bieżącej działalności gospodarczej firmy;