Ryczałt Ewidencjonowany

  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Prowadzenie Ewidencji Przychodów;
  • Ewidencja środków trwałych;
  • Wyliczenia należnego podatku za miesiące rozliczeniowe;
  • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
  • Roczne rozliczenia podatku dochodowego;
  • Doradztwo podatkowe dotyczące bieżącej działalności gospodarczej firmy;