Cennik usług biura rachunkowego

Nasze ceny należą do najniższych na rynku Wrocławskim. Jesteśmy tego pewni. Dlaczego tak sądzimy?
Przeprowadzamy dokładną analizę kosztów usługi i na jej podstawie ustalamy cenę.
Nasza cena zależy wyłącznie od zakresu i poziomu świadczenia usług.

Cennik podstawowy:

Prowadzenie Ewidencji przychodów - Ryczałt podatkowy od 100 złotych

Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów – Księga podatkowa – od 100 złotych

Prowadzenie pełnej księgowości – Księga handlowa – od 350 złotych


Oto kilka podstawowych kwestii, które na początek warto wyjaśnić:

  • Jaki ma być zakres usługi – rodzaj urządzenia księgowego, zakres sporządzanych rozliczeń, raportów, deklaracji?
  • Jeśli usługa obejmuje obliczenie płac i rozliczenia podatkowe oraz ubezpieczeniowe pracowników to czy ze sprawami kadrowymi i w jakim zakresie?
  • Kto będzie prowadził ewidencję magazynową?
  • Czy usługa obejmuje tylko prowadzenie ksiąg i ewidencji + rozliczenie podatków, a może klient spodziewa się „w cenie” uzyskiwania bieżących informacji i porad?
  • W jakim języku trzeba się będzie porozumiewać z klientem lub jego pracownikami?
  • Czy dostarczenie dokumentów będzie obciążało klienta czy świadczącego usługę?
  • Czy dokumenty będą dostarczane raz w miesiącu czy może kilka razy?
  • Czy w firmie klienta jest kompetentna osoba, która może rozwiać wątpliwości jeśli dokumenty nie są jednoznaczne?
  • W jakim terminie od dostarczenia dokumentów powinno być zakończone wykonanie usługi?