Księgi Rachunkowe:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowosci;
 • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych na kontach i dziennikach;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwalych, WNiP, wyposażenia;
 • Sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego;
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
 • Doradztwo podatkowe dotyczące bieżącej działalności gospodarczej firmy;
 • Opracowanie planu kont według potrzeb informacyjnych klienta;
 • Sporządzanie sprawozdań wewnętrznych dla potrzeb zarządzania;