Pozostałe usługi

 

  • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Narodowy Bank Polski;
  • Sporządzanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej dla potrzeb banku;
  • Pomoc przy zakładaniu lub likwidacji wszelkich form działalności gospodarczej;
  • Odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy klienta;
  • Rozliczanie dotacji unijnych, dotacji z urzędów pracy;
  • Pomoc w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji (kredyt, leasing, pożyczka, dotacje);
  • Pomoc przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących finansów przedsiębiorstwa;