Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  • Weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów;
  • Ewidencja środków trwałych;
  • Ewidencja wyposażenia;
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT;
  • Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty);
  • Roczne rozliczenia podatku dochodowego;
  • Doradztwo podatkowe dotyczące bieżącej działalności gospodarczej firmy;