Redaktor

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

„Czym jest ryczałt ewidencjonowany?” – to pytanie zadaje sobie sporo przedsiębiorców (szczególnie tych, którzy mogą skorzystać z tej uproszczonej formy opodatkowania). Niezależnie od tego czy spotykasz się z tym pojęciem po raz pierwszy

Jak efektywnie zarządzać finansami w trudnych czasach?

Jak efektywnie zarządzać finansami w trudnych czasach? Mamy na to swoje sposoby! Przede wszystkim – jeśli prowadzisz firmę, konieczne jest nawiązanie współpracy z doświadczonym biurem rachunkowym. Oczywiście na rynku możemy znaleźć dziś całe

Ewidencja ZUS – czym jest?

Ewidencja ZUS, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, odnosi się do systemu dokumentowania i zarządzania informacjami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi oraz składkami na Fundusz Pracy i inne fundusze, takie jak Fundusz Gwarantowanych

Ewidencja VAT – czym jest?

Ewidencja VAT to nic innego jak rejestr sprzedaży i zakupu VAT. To szczegółowa dokumentacja dotycząca operacji gospodarczych, które podlegają opodatkowaniu VAT lub są od niego zwolnione. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który jest

Prowadzenie księgowości – co to oznacza?

Czym jest prowadzenie księgowości? Prowadzenie księgowości oznacza systematyczne rejestrowanie, klasyfikowanie i podsumowywanie informacji finansowych. Jest to kluczowy element zarządzania finansami każdej firmy, organizacji czy też przedsiębiorstwa indywidualnego. Księgowość pozwala na monitorowanie przepływów pieniężnych,

Księgi rachunkowe – czym są?

Księgi rachunkowe – co to takiego? Księgi rachunkowe są to zestawienia i rejestracje, w których prowadzona jest kompletna dokumentacja finansowa i rachunkowa przedsiębiorstwa. Ich celem jest zapewnienie prawidłowego rejestrowania i monitorowania wszystkich transakcji