Dbałość o finanse

Jak efektywnie zarządzać finansami w trudnych czasach?

Jak efektywnie zarządzać finansami w trudnych czasach? Mamy na to swoje sposoby! Przede wszystkim – jeśli prowadzisz firmę, konieczne jest nawiązanie współpracy z doświadczonym biurem rachunkowym. Oczywiście na rynku możemy znaleźć dziś całe spectrum tego typu działalności – dlatego tak ważne jest, aby swoje biuro wybrać starannie i na spokojnie. To właśnie specjaliści z biura rachunkowego podpowiedzą Ci w jaki sposób zarządzać finansami przedsiębiorstwa – tak, aby było ono efektywne, przynoszące Ci korzyści. Niestety wiele osób nadal żyje w przeświadczeniu, że księgowy, który prowadzi ich księgi rachunkowe, jest wyłącznie od tego. A co gdybyś od dziś spojrzał na tę kwestię inaczej? Gdybyś w swoim księgowym czy księgowej mógł widzieć osobę, która doradzi, podpowie, wróci z informacją, znajdzie najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy – niezależnie od tego czy jesteś na jednoosobowej działalności gospodarczej czy tez zatrudniasz wiele osób? Odpowiednio dobrane do swoich potrzeb biuro rachunkowe to pierwszy krok do celu – który stanowi mądre, przemyślane zarządzanie finansami firmy w czasach, które dziś są szczególnie niepewne.

Zarządzanie finansami – czym jest?

Zarządzanie finansami to bardzo obszerne pole działania, obejmujące między innymi aktywności takie jak:

Planowanie finansowe – czyli proces tworzenia prognoz i budżetów, które określają, jak zasoby finansowe będą alokowane w przyszłości w celu realizacji planów strategicznych przedsiębiorstwa.

Podejmowanie ważnych decyzji inwestycyjnych – analiza możliwości inwestycyjnych, ocena ryzyka i potencjalnych zwrotów z inwestycji, a także decyzje dotyczące alokacji kapitału w różne projekty lub aktywa to również element właściwego zarządzania finansami.

Zarządzanie kapitałem obrotowym – kontrolowanie codziennych aspektów finansowych takich jak należności, zobowiązania, zapasy i dostępność gotówki, aby zapewnić płynność finansową i operacyjną firmy, może przynieść nam wiele korzyści!

Określanie ryzyka finansowego – polegające na identyfikacji potencjalnych ryzyk finansowych oraz na wdrażaniu strategii ich minimalizacji, takich jak ubezpieczenia, zabezpieczenia czy dywersyfikacja inwestycji.

Zarządzanie długiem i strukturą kapitału – optymalizacja struktury finansowania, w tym długu i kapitału własnego, aby zminimalizować koszty finansowania oraz zwiększyć wartość dla akcjonariuszy, to ważny aspekt świadomego zarządzania budżetem.

Analiza oraz interpretacja danych finansowych – przegląd i analiza sprawozdań finansowych i innych danych pozwala ocenić wyniki finansowe firmy oraz podejmować informowane decyzje zarządcze.

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami

Zarządzanie podatkami – planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych firmy w sposób zgodny z obowiązującym prawem to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Jak się okazuje – zarządzanie finansami jest więc  nie tylko niezbędne dla dużych korporacji, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non-profit, a nawet jednostek, które muszą zarządzać swoimi osobistymi finansami. W każdym przypadku głównym celem jest efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych w celu osiągnięcia założonych celów – dlatego też coraz to więcej z nas decyduje się na wybór takiego biura podatkowego, na którego regularną pomoc w tym zakresie może realnie liczyć!

Jak zarządzać finansami firmy na co dzień?

Jeśli chcesz wdrożyć zarządzanie finansami firmy już dziś – warto zacząć od kilku istotnych kroków, takich jak:

Ustalenia, a następnie kontrolowania budżetu

Budżet jest fundamentem zarządzania finansami i powinien odzwierciedlać cele strategiczne firmy oraz przewidywać przychody i koszty. Systematyczne przeglądy budżetu pozwalają na szybkie reagowanie na nieprzewidziane zmiany w finansach i dostosowywanie planów, co pozwoli Ci na uzyskanie tak ważnego podczas rozwoju firmy poczucia bezpieczeństwa.

Rzetelnego prowadzenia księgowości

Dokładne i aktualne księgi rachunkowe są niezbędne do zarządzania finansami firmy – dlatego też to właśnie wybór biura rachunkowego stanowi tak ważny element tego obszaru. Umożliwia on monitoring transakcji, zarządzanie przepływami pieniężnymi i przygotowanie dokładnych sprawozdań finansowych. Dobrze jest korzystać z profesjonalnego oprogramowania księgowego lub wynająć doświadczonego księgowego, aby mieć pewność, że wszystko w tym

Zarządzania przepływami pieniężnymi

Zarządzanie cash flow obejmuje monitorowanie środków wpływających i wypływających z firmy. Regularne analizy przepływów pieniężnych przyczyniają się do tego, że firma ma wystarczająco środków na pokrycie bieżących zobowiązań.

Zarządzanie długiem

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo posiada dług – odpowiednie zarządzanie tym obszarem umożliwi Ci utrzymywanie zobowiązań na poziomie, który można obsłużyć bez zagrożenia dla płynności finansowej firmy. Zarządzanie długiem firmy może obejmować między innymi renegocjacje warunków kredytów, terminowe spłaty oraz unikanie nadmiernego zadłużania.

Kontroli kosztów

Regularna analiza kosztów pozwala na zidentyfikowanie tych obszarów, w których możemy realnie zaoszczędzić. To również kontrola zbędnych wydatków oraz koncentracja na kluczowych obszarach działalności czy redukcja marnotrawstwa.

Inwestowania strategicznego

Inwestowanie w nowe technologie, szkolenia pracowników, rozwój produktów czy ekspansję rynkową powinno być dokładnie analizowane pod kątem potencjalnego zwrotu i wpływu na finanse firmy – tak, aby podejmowane przez nas decyzja, rzeczywiście mogły przynosić nam korzyści.

Planowania podatkowego

Efektywne planowanie podatkowe może znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe. Współpraca z doświadczonym doradcą podatkowym pomoże w optymalizacji obciążeń podatkowych oraz wykorzystaniu dostępnych ulg i odliczeń.

Przygotowania finansowego w razie kryzysu

Stworzenie planu awaryjnego dla różnych scenariuszy kryzysowych przy pomocy doświadczonego doradcy w tym zakresie, może pomóc firmie przetrwać trudne czasy bez większych szkód finansowych.

Regularnego raportowania

Regularne spotkania z zespołem zarządzającym w celu przeglądu sprawozdań finansowych i innych kluczowych wskaźników (KPI) pozwolą nam na bieżącą ocenę postępów i dostosowywanie strategii.

Inwestowania w edukację finansową

Podnoszenie kompetencji finansowych zarówno swoich, jak i pracowników Twojego przedsiębiorstwa przyczyni się do lepszego zrozumienia i zarządzania finansami firmy.

Wdrażając tego rodzaju praktyki w życie – nasza firma może nie tylko poprawić swoje codzienne zarządzanie finansami, ale również zadbać o długoterminową stabilność oraz rozwój.

Czytaj więcej:

Biuro rachunkowe – w jaki sposób wspiera działania biznesowe firmy?

Ewidencja ZUS – czym jest?

Prowadzenie księgowości – co to oznacza?

Księgi rachunkowe – czym są?

Krajowy System e-Faktur